Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Νομίζω ότι εξακόσια πενήντα ευρώ νοίκι για πενήντα τετραγωνικά σπίτι είναι μια ρεαλιστική τιμή για να μείνεις σε παγκάκι .