Κυριακή 7 Ιουνίου 2020

Ίσως και τα πόκεμον έχουν κάποια εφαρμογή που ψάχνουν για ηλίθιους...