Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Το συναίσθημα του άλλου να το σέβεστε. Είτε σας αφορά, είτε όχι.