Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Οι μανάδες που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι άγγελοι στην γη. Το πιστεύω αυτό.