Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Μας κόψανε τα γυμναστήρια μας κόβουνε και την γιόγκα,εκεί να πεθάνουμε από τις μπύρες .