Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Έπεσε ο μικρός με το ποδήλατο και έμεινε ξαπλωμένος εκεί να ξεκουραστεί. Μου θύμισε Τάσο Κωστή στο κλασσική περίπτωση βλάβης.