Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

μαρεσει που ποζαρετε σα σκύλες της κολασεως με λαγνο βλέμμα κι από πίσω έχετε την αγία Παρασκευή που πήρε η μάνα σας από στάση στα τεμπη