Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

Αφήστε τις δίαιτες, Αφήστε τις συγκρίσεις. Πάντα θα αρέσετε σε αυτούς που θέλουν να τους αρέσετε.