Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

Ναι απαγορέψτε το αλκοόλ στις παραλίες να πρέπει να πηγαίνω βαμμένη και εκεί.