Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

-Είσαι μόνος αυτόν τον καιρό; -Ναι -Δηλαδή;; -Μέχρι τις 5 που γυρίζει η γυναίκα μου