Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

Όταν πρέπει να μειώσεις τον άλλον για να νιώσεις εσύ καλά, μάντεψε τι λέει αυτό για σένα