Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Και στο κάτω κάτω άνθρωπος είσαι ,θα υποφέρεις .