Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Μην αγοράζετε ναρκωτικά γράφει η άλλη. Τι ναρκωτικά κορίτσι μου εδώ δεν έχουμε να αγοράσουμε μπύρες.