Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

Μην τα χτυπάτε έτσι τα καρπούζια, καυλωνουμε.