Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

Ξόδεψα τον εαυτό μου σαν να τον μισούσα.