Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

Βγήκαν τα κεράσια. Ας φάω δύο πιτόγυρα που είναι η εποχή τους