Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

- Τι ζώδιο είσαι? - Το πιο σεξουαλικό. - Δηλαδή? - Ότι κάτσει, με ωροσκόπο όπου βρω.