Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020

Τόσο νερό που ρίξαμε στο κρασί μας, κοντέψαμε να ξεχάσουμε τι πάει να πει μεθύσι.