Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Τις πιο αγενείς συμπεριφορές τις έχω εισπράξει από τους φαινομενικά πιο ευγενείς ανθρώπους..