Κυριακή, 14 Ιουνίου 2020

Ένας άνθρωπος είναι ωραίος όταν μαζί του περνάς ωραία