Σάββατο, 13 Ιουνίου 2020


Μου έχει εμφανιστεί κι εμένα το άγιο πνεύμα 4 το πρωί όπως στον Σώτη Βολάνη αλλά εμένα μου είπε "και μπύρες και τεκιλες και ρουμια και ουίσκι τι περίμενες"