Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020

Χωρίσατε; λέω Δε μου αρέσει να μιλάω για τα προσωπικά μου λέει Για τη δήλωση το ρωτάω λέω Συγγνώμη λέει Παρακαλώ, αυτός σας χώρισε; λέω