Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Εμπειρίες.. Μέσα από τα δύσκολα. Αλλάζεις όμως, δεν είσαι ποτέ ίδιος μετά.°