Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

- Πώς κατάλαβες ότι έχω κορωνοϊό; - Κόβιντ το μάτι μου