Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Εντάξει το ξέραμε οτι οι ναζί είναι ηλίθιοι σε επίπεδο αμοιβάδας αλλά ούτε μια αμοιβάδα δεν θα ονόμαζε το κόμμα της Γ.Τ.Π.