Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

Και παύεις να ενδιαφέρεις όταν δεν συμφέρεις. Λογικό.