Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι. Αύριο Παρασκευή 19/6 στο "Ερρίκος Ντινάν" χειρουργείται ο Χρίστος Χαραλαμπόπουλος. Υπάρχει ανάγκη για δυο φιάλες αίμα. Σπεύσατε όσοι μπορείτε...