Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν παντρευονται για να μην χρειαστεί να χωρίσουν