Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Κάθε σπίτι έχει τουλάχιστον μια καρέκλα που νομίζει ότι είναι ντουλάπα.