Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Εδώ με το γιο μου του εξηγώ ότι οι απουσίες που δεν έκανε φέτος δε μεταφέρονται για του χρόνου