Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020

Σφουγγαριζα και εγκλωβίστηκα σε μια γωνίτσα στο σπίτι μεχρι να στεγνώσει