Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

Αν τους πήρε τρεις μήνες να «μαγειρέψουν» τη #λισταΠετσα και στο τέλος να μάθουμε ότι «έδωσαν» λεφτά και σε σταθμό που έκλεισε το ‘17, φαντάσου πως ήταν η λίστα πριν το «μαγείρεμα».