Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

19 χρονών η άλλη, αισθάνομαι πιο γριά από ποτέ λέει. Ανοίγεις έναν λάκκο και την θάβεις ;; Ανοίγεις.