Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

20 κρούσματα στο νησί επίσημα, σύμφωνα με γιατρό περίπου 200 ανεπίσημα. Να περάσουν τα μπαλέτα.