Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

-Γιατί θέλετε να εργαστείτε στην εταιρία μας; -Πάντα είχα ένα πάθος με το να βγάζω λεφτά ώστε να επιβιώσω σε έναν κόσμο στον οποίο εμφανίστηκα χωρίς την συγκατάθεση μου