Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

Δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά αστυνομικής βίας, πολλά κινητά υπάρχουν.