Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

Μπαίνουν σ'ένα μπαρ τρεις άνθρωποι και το ορφανό μου.