Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

με τέτοιο κώλο που έχει η μανάβισσα, ξεχνάω να χτυπήσω τα καρπούζια κ μου βγαίνουν όλα μάπα