Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Το χαμόγελο επέστρεψε στα χείλι του πατέρα μου από την στιγμή που έκοψε τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές και ξεκίνησε να βλέπει παιδικά .