Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

Του έστειλα μια φωτογραφία που έτρωγα, πού είσαι εδώ, μου λέει, στην ανάπτυξη του λέω.