Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020

Οπως είχε πει και ο Νικολό Μακιαβέλι: Δεν υπάρχει τίποτε πιο σημαντικό για τον ηγεμόνα από το να φαίνεται ότι είναι θρήσκος.