Κυριακή 19 Ιουλίου 2020

Φεύγει σιγά σιγά κι ο Ιούλιος. Μια καλή Παναγιά έμεινε και μετά χειμώνας.