Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

-Πόσο χρονών είσαι κουκλα? -Έπαιζα "μήλα". -Συγγνώμη, δεν ήξερα.