Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Η τύχη λένε είναι τυφλή, στη δική μου περίπτωση, είναι και κουφή και κουτσή.