Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

Για τα αυτονόητα δεν πρέπει να παρακαλάς Και αυτό ισχύει για όλες τις καταστάσεις είτε μας αρέσει είτε όχι