Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

Μην ξυπνάς συναισθήματα στους άλλους αν τα δικά σου κοιμούνται..