Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020

Έχουν 10 χρόνια που πηγαινοφέρνουν ένα πιάτο στην πολυκατοικία για να μην το επιστρέψουν άδειο