Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

- Σαν να είμαι πρησμένος σήμερα.. - Κατακράτηση υγρών? - Κατακράτηση πανσετων..