Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020

Καμία φορά, στις πιο δύσκολες ερωτήσεις, οι απαντήσεις, είναι οι πιο ευκολες...