Κυριακή 19 Ιουλίου 2020

- Κύριε πρόεδρε με απείλησε - Δηλαδή τι σας είπε; - Αν αντέχω μέχρι το τέρμα - Και; - Τι και, δεν αντέχω #εθνικός_ρουφιάνος